Festival

Paměti národa

19. 10. Promítání dokumentu Samoty

Od 17 hodin

Zábřeh radnice, zasedací místnost, Masarykovo nám. 510/6

Promítání dokumentárního filmu Adama Drdy Samoty – německé historie z Moravy.
Ignác Žerníček na jaře 1945 objevil těla vyvražděné německé rodiny Kruscheových. Matka Eriky Bednářové za války, mimo jiné, pomáhala ruským zajatcům. Erika byla po válce poslána do internačního tábora v Olomouci – Hodolanech a po roce 1948 vysídlena na Uničovsko, kde pracovala bez mzdy jen za ubytování a stravu. František Hýbl se o desítky let později snažil prolomit převládající mlčení a zdokumentoval poválečný masakr karpatských Němců u Přerova.
Po promítání následuje beseda o filmu a činnosti Paměti národa Střední Morava.
19. 10. Promítání dokumentu Samoty